Incrementi satser på
IT i Helsesektoren

Lege Anette Johanssen ny partner

«Jeg engasjerer meg for utvikling av IT-systemer som gir mer optimal pasientbehandling, og vil hjelpe våre kunder med å utvikle sitt produkt i tråd med sine verdier» sier Anette

Digitalisering og innovasjon i helsesektoren skaper et stort behov for kompetanse innen IT. Incrementi samarbeider med helseaktører som driver teknologisatsning, og mener at god kunnskap om helsesektoren er avgjørende for at teknologisatsningen skal løse reelle kundebehov. Vi gir våre helseprosjekter faglig tyngde og knytter til oss partner og lege Anette Johanssen. Anette har flere års erfaring med pasientbehandling og kirurgi i sykehus.

 

Anette Johanssen

Anette Johanssen

Associsted Partner Helse

Kontakt oss for å løse dine teknologiske utfordringer

Om Incrementi

 Digitalisering er krevende og det er derfor viktig at den digitale transformasjonen ledes riktig og at nye løsninger gir direkte nytte for brukere, ansatte og pasienter.

  • Vi er et teknologihus med 500 dyktige teknologer; inkludert forretningsutviklere, arkitekter, front- og back- end utviklere, QA ressurser for å sikre egne leveranser og teste eksisterende systemer, IT Sikkerhet, Data Scientists (Maskinlæring, AI, IOT, Block Chain)
  • Sterk leveransemodell og prosjektorganisasjon sertifisert ISO 9001, 27001, 27701
  • 15 års erfaring fra det norske markedet og har levert over 150 produkter. Les mer på www.incrementi.no